wtorek, 27. lutego 2024
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Aktualności

Pomyślne zakończenie projektu!

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (darczyńca pomocy finansowej) w dn. 3 listopada 2011 r. zatwierdziło sprawozdanie końcowe z realizacji projektu PL0435, bez zgłaszania zastrzeżeń co do zakresu merytorycznego zrealizowanych działań projektowych, czy przedstawionych rozliczeń finansowych. Tym samym projekt, kierowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, został pomyślnie zakończony.

Pomyślne zakończenie realizacji zaplanowanych oraz dodatkowych działań projektowych!

Wszystkie działania projektowe zostały pomyślnie zrealizowane, a nawet w szerszym od pierwotnie zakładanego zakresie - tj. zostały przeprowadzone zarówno 26 pierwotnie zaplanowane  moduły szkoleniowe i sporządzone 2 ekspertyzy, jak również w kwietniu 2011 wykonano dodatkowe działania, finansowane z oszczędności w budżecie projektu, obejmujące 3 moduły szkoleniowe oraz specjalistyczne ekspertyzy do wykorzystania w ramach realizacji zadań nadzorczych przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsumowanie stanu realizacji projektu

Do końca lutego 2011 r. zakończono pomyślnie realizację większości pierwotnie zaplanowanych działań: wykonano w pełnym zakresie opracowania z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego w krajach UE oraz zrealizowano 24 z 26 pierwotnie zaplanowanych modułów szkoleniowych, w ramach których przeszkolono łącznie 410 pracowników UKNF, 5 - Ministerstwa Finansów oraz 161 przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, przy czym część osób uczestniczyła w kilku szkoleniach. Generalnie szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Materiały szkoleniowe zostały przekazane wszystkim uczestnikom, jak również udostępnione za pośrednictwem portalu projektu. Odnośnie ostatnich 2 modułów szkoleniowych, z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawców,  postępowania przetargowe są w toku.

UWAGA: nowe działania projektowe – planowane przetargi w lutym i marcu 2011

Z uwagi na uzyskane oszczędności w budżecie projektu, zaplanowano ich wykorzystanie na wykonanie dodatkowych wysoce specjalistycznych 6 szkoleń oraz opracowanie 5 ekspertyz do użytku wewnętrznego Urzędu. Zakres dodatkowych działań nie wpływa na zmianę zakresu ani celów projektu i uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej – MSZ. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców w/w działań projektowych. Szczegółowe informacje o uruchamianych postępowaniach przetargowych publikowane są na stronie KNF w zakładce „O nas / Urząd Komisji / Zamówienia Publiczne:
 http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html

Archiwum aktualności


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5