Projekt współpracy rozwojowej nr 348/2016
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy”
Większy tekst
English version
Kontakt

Informacje ogólne o projekcie

 Projekt współpracy rozwojowej nr 348/2016 

"Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy"

Powyższy projekt był realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na rzecz Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy - NSSMC. 

Projektodawca: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Beneficjent:
  • Ostateczny odbiorca pomocy:
    Narodowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy - NSSMC (ang. National Securities and Stock Market Commission of Ukraine).

Okres realizacji: kwiecień - grudzień 2016 (realizacja misji eksperckich: lipiec – grudzień 2016).

Wszystkie cele i rezultaty projektu zostały pomyślnie osiągnięte.

Cel ogólny realizacji projektu

Wzmocnienie zdolności kompetencyjnych i operacyjnych nadzorcy rynku kapitałowego Ukrainy oraz wsparcie wielowymiarowego rozwoju instytucjonalnego Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy.

Ponadto, działania w projekcie miały na celu przyczynienie się do zbliżenia Ukrainy z UE, co jest zgodne z ,,Priorytetami Polskiej Polityki Zagranicznej 2012 - 2016" w zakresie wspierania aspiracji akcesyjnych i służenia przez Polskę pomocą w transformacji politycznej i gospodarczej.

Cele bezpośrednie i efekty realizacji projektu:

Podwyższenie kompetencji około 115 pracowników Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy w ramach serii 12 warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych przeprowadzonych przez ekspertów Urzędu KNF.

Projekt stanowi kontynuację wsparcia eksperckiego polskiego nadzoru dla Ukrainy oraz odpowiedź na aktualne potrzeby rynku kapitałowego Ukrainy określone w ramach badań potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych we współpracy z ukraińskim nadzorem.

Zakres projektu

W ramach projektu wykonanych zostało 12 działań szkoleniowo-konsultacyjnych w zakresie problematyki nadzoru nad rynkiem kapitałowym tj. raportowania o transakcjach, obowiązków emitentów, przejęć spółek, detekcji przestępstw, kontroli, wymogów dla firm inwestycyjnych, infrastruktury rynków finansowych w świetle Dyrektyw MiFID II i MiFIR, przestrzegania ładu korporacyjnego w podmiotach nadzorowanych na rynku kapitałowym, zwalczania nadużyć i postępowań sankcyjnych na rynku kapitałowym, aspektów i zasad prowadzenia przez nadzór współpracy międzynarodowej oraz w zakresie problematyki aplikacji i realizacji projektów pomocowych. Wszystkie działania projektowe zostały pomyślnie przeprowadzone w kraju beneficjenta na Ukrainie w Kijowie, w okresie od lipca do grudnia 2016 r.

Informacje o źródłach finansowania projektu współpracy rozwojowej 348/2016:

Projekt był finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej 2016, którego dysponentem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 


Całkowita wartość projektu: 274 520, 22 PLN.


   

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5