wtorek, 6. czerwca 2023
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)

Materiały projektowe

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji zamieszczonych w serwisie internetowym projektu współpracy rozwojowej 474/2015 są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym materiałów i publikacji została opracowana przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiały projektowe mogą być wykorzystywane przez pracowników Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy - NSSMC oraz innych upoważnionych organów administracji Ukrainy w sposób przewidziany w założeniach projektu współpracy rozwojowej 474/2015  ,,Wsparcie i udoskonalenie rynku kapitałowego Ukrainy” .  

Lp. Działanie Termin realizacji
1Szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej wykonywania nadzoru bieżącego i finansowego nad działalnością funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych przez organ nadzoru.28-30 lipiec 2015
2Problematyka ofert publicznych.5-6 listopad 2015
3Efektywne zwalczanie nadużyć na rynku kapitałowym.30 czerwiec - 2 lipca 2015
4Aspekty dotyczące rozliczeń transakcji.21-23 lipiec 2015
5Struktura i wymogi funkcjonowania giełdy; przedstawiciele skarbu państwa; osoby nominowane do władz giełdy.29 wrzesień - 1 październik 2015
6Ochrona inwestorów w świetle wymogów przepisów MIFID20-22 październik 2015
7Prawne instrumenty ochrony interesów inwestorów detalicznych, w tym: podstawowe regulacje odnoszące się do wydawania rekomendacji inwestycyjnych, system rekompensat dla inwestorów, podstawowe regulacje związane z ochroną praw akcjonariuszy mniejszościowych, rola i kompetencje KNF w kontekście ochrony interesów inwestorów detalicznych.6-7 październik 2015
8Nadzór nad obrotem.17-20 listopad 2015
9System wymiany informacji na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu przeciwdziałania lub badania naruszeń na rynku papierów wartościowych.28-29 październik 2015

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5