Projekt współpracy rozwojowej nr 474/2015
,,Wsparcie i udoskonalenie rynku kapitałowego Ukrainy”
Większy tekst
English version
Kontakt

Informacje ogólne o projekcie

Projekt współpracy rozwojowej nr 474/2015

"Wsparcie i udoskonalenie rynku kapitałowego Ukrainy"

Powyższy projekt jest realizowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na rzecz Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy - NSSMC.

Projektodawca: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Beneficjent:
  • Ostateczny odbiorca pomocy:
    Narodowa Komisja Papierów Wartościowch i Giełdy Ukrainy - NSSMC (ang. National Securities and Stock Market Commisson of Ukraine).

Okres realizacji: kwecień - grudzień 2015 (realizacja misji eksperckich: czerwiec – listopad 2015).

Cel ogólny realizacji projektu

Wzmocnienie zdolności kompetencyjnych nadzorcy rynku kapitałowego Ukrainy oraz wsparcie wielowymiarowego rozwoju instytucjonalnego Narodowej Komisji Papierów Wartościwych i Giełdy Ukrainy.

Ponadto, działania w projekcie przyczynią się do zbliżenia Ukrainy z UE, co jest zgodne z "Priorytetami Polskiej Polityki Zagranicznej 2012 - 2016" w zakresie wspierania aspiracji akcesyjnych i służenia przez Polskę pomocą w transformacji politycznej i gospodarczej.

Cele bezpośrednie i efekty realizacji Projektu:

Podwyższenie kompetencji około 115 pracowników Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy w ramach serii szkoleń przeprowadzonych przez ekspertów Urzędu KNF.
 
Projekt stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku kapitałowego Ukrainy określone w ramach badań potrzeb szkoleniowych przprowadzonych we współpracy z ukraińskim nadzorem.
 
Zakres Projektu
W ramach projektu wykonanych zostanie 9 działań szkoleniowych w zakresie problematyki nadzoru nad rynkiem kaptałowym tj. nadzoru bieżącego i finansowego nad działalnością funduszy inwestycyjnych, ofert publicznych oraz nadzoru nad obrotem, nadużyć i wymiany informacji na poziomie krajowym i międzynarodowym, rozliczeń transakcji i wymogów funkcjonowania giełdy, ochrony inwestorów wg MIFID i interesów inwestorów detalicznych. Szkolenia przeprowadzone zostaną w kraju beneficjenta na Ukrainie w Kijowie, w okresie od czerwca do listopada 2015 r. 
 
Informacje o źródłach finansowania projektu współpracy rozwojowej 474/2015:

Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 PLN.


   

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5