Projekt współpracy rozwojowej 446/2014
,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii - część 2”
Większy tekst
English version
Kontakt

Materiały projektowe

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji zamieszczonych w serwisie internetowym projektu współpracy rozwojowej 446/2014 są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym materiałów i publikacji została opracowana przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiały projektowe mogą być wykorzystywane przez pracowników Narodowej Komisji Rynków Finansowych Mołdawii, Narodowego Banku Mołdawii oraz innych upoważnionych organów administracji Mołdawii w sposób przewidziany w założeniach projektu pomocy rozwojowej 446/2014 Projekt współpracy rozwojowej 446/2014 ,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii – część 2” . 

Numer
działania
Działanie Termin realizacji Dokumenty dla
  • Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)
  • Narodowej Komisji Rynków Finansowych Mołdawii (NCFM)
  • Narodowego Banku Mołdawii (NBM)
1Szkolenie z zakresu testów stresu.11-12.06.2014Dla: UKNF
Dla: NCFM
2Metodyka ,,Badania i oceny nadzorczej BION” – praktyczne aspekty przeprowadzenia oceny opartej na analizie ryzyk związanych z działalnością zakładów ubezpieczeń.22-23.07.2014Dla: UKNF
Dla: NCFM
3Obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy oraz porady dotyczące wykrywania nadużyć na rynku kapitałowym i organizacji nadzoru obrotu na przykładzie polskich doświadczeń.09-11.09.2014Dla: UKNF
Dla: NCFM
4Ujawnianie informacji finansowych, raportowanie przez emitentów.23-25.09.2014Dla: UKNF
Dla: NCFM
5Tworzenie banku i proces licencyjny w regulacjach polskich i unijnych.28-30.10.2014Dla: UKNF
Dla: NCFM
Dla: NBM
6Szkolenie z zakresu postępowania z bankami problemowymi.25-26.11.2014Dla: UKNF
Dla: NCFM
Dla: NBM

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5